Bosses Yrkesförarutbildning

Utbildningskrav på dig som förare för serviceresor 

För samtliga förare som skall utföra serviceresor i VG-regionen innebär utbildningskravet att Du dels ska genomföra en förarutbildning minst vart sjätte år och göra ett språktestet som ska säkerställa att dina språkkunskaper minst uppfyller Europarådets nivåskala B1.

Förarutbildning 2 - 3 dagar.
Förarutbildningen omfattar minst två heldagar, dels den allmänna informationen om Serviceresor och dels de Lokala kraven. 
(A och B delen), för Specialfordon (C delen) behövs ytterligare en halv dag. 
A och C-delen genomförs av certifierade utbildare (se Färdtjänsten/Västtrafiks lista på behöriga utbildare)
B-delen utförs i VG-regionen av Färdtjänsten/Västtrafiks utbildare.  
 
Certifiering/Prov
Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en nationell certifiering för förare som kör serviceresor. Samtliga förare måste genomföra en förarutbildning och certifieringsprov med godkänt resultat. Provet är datoriserat och tar cirka två timmar. Minst 70% rätta svar krävs för godkänt. Man kan välja att endast avlägga prov på A och B-delen, om man ej kör specialfordon. Skulle man bli underkänd tre gånger på certifieringsproven ska föraren gå om förarutbildningen för att åter få genomföra prov.
Förarcertifieringen är giltig i fem år.
Priset för certifieringsprovet är 500 kr per förare och provtillfälle, ex. moms.
Endast förare som uppfyller Svensk Kollektivtrafiks utbildningskrav är behöriga att köra serviceresor.
 
Kurser
Bosses Yrkesförarutbildning AB är ackrediterad av Färdtjänsten/Västrafik som utbildare av förare för serviceresor och kan genomföra kurser externt i Er regi eller som intern kurs i våra lokaler.
 
Pris
A och B-delen (heldag) 4200 kr, C-delen (halvdag) 2800 kr plus ev. resekostnader vid kurs utanför Göteborg. Vill ni att jag skall stå för lokal, böcker, fika etc. tillkommer de kostnaderna. Genomförs kursen internt och ni vill skicka förare till mina kurstillfällen, är priset 800 kr per elev och dag. Alla priser är exklusive moms. 
Minst tio elever behövs för att internkursen skall kunna genomföras.
 
Bo Svedgren
 

Få jobb som yrkesförareWebbyrå: Devello Göteborg Om cookies